FANDOM


Mon 24th Tu 25 Th 27 Mon 31 Tu 1 Th 3rd 
9:00 N/A N/A Rhoie Garay N/A Katelan Attwells N/A
9:20 N/A N/A Thanh Nguyen N/A N/A
9:40 N/A N/A Patrick Madden N/A Katelyn Godfrey N/A
10:00 N/A

Katharine 

Thompson

Lauren Fysh N/A Monika Todorovic N/A
10:20 N/A Heather Munro Man Kwan Chan N/A N/A N/A
10:40 N/A N/A N/A N/A N/A
11:00 N/A Luke Annie Hyun  N/A

Tali

Sarkoezy

KateHooper

11:20 N/A Corrina Goddard

Tamara Farrell

N/A Kylie Zhang Bonny
11:40 N/A Vivian Huynh Bonny Zacharia N/A Christina Mavris Danielle
12:00 N/A

Natalie Jones

Rosanna

Ralston

Elva N/A Lauren Duncan
12:20 N/A N/A Beatrix Greenhalgh  shereen zayied N/A Anika Kabir
12:40 N/A N/A N/A Rosalind Lee N/A Beht Wigoder
13:00 N/A N/A Tim Jelan Scherief N/A Jelan Scherief
13:20 N/A N/A Beth Wigoder N/A Andrea Gavrielatos
13:40 N/A N/A penelope chapman N/A Rosalind Lee
14:00 N/A N/A Annette English Yvette Christofa  N/A Rebecca Borland
14:20 N/A emma minter Aidan Cai Danielle Cefai N/A tahmina
14:40 N/A Bethany Wilshire Andrea Gavrielatos N/A Amelia Williams
15:00 Maddie Perkins N/A Ailsa Ritchie N/A N/A Shereen Zayied
15:20 Rachel Wong N/A Rebecca Borland N/A
15:40 N/A Tahmina  N/A
16:00 Monika Jukic Anna Wilkinson N/A
16:20 Gloria Chan N/A Amanda  Demi Kesby-St Clair N/A

Write the first paragraph of your page here.

Section headingEdit

Write the first section of your page here.

Section headingEdit

Write the second section of your page here.